Abonnementsbetingelser

AbonnementsbetingelserAbonnementsbetingelser gældende for Shaver & Sons

Efter du har modtaget din startpakke, modtager du i løbende abonnement barberblade i den mængde og den frekvens, du har bestilt. Du kan hele tiden ændre antal pakker med blade, du ønsker at modtage, og forsendelsesfrekvens på www.shaverandsons.dk. Der tages forbehold for pris-, moms- og portoændringer samt ændringer i abonnementsbetingelserne. Varsling om prisstigning vil ske i særskilt brev/e-mail. Abonnementstilbuddene gælder ikke i Grønland, i udlandet eller på Færøerne. Shaver & Sons forbeholder sig retten til at godkende hver bestilling. Vi accepterer kun bestillinger fra personer over 18 år. Er du under 18 år, skal vi have en skriftlig bestilling med forældres/værges underskrift. Hvis en levering bliver beskadiget under forsendelsen, bedes du kontakte os, hvorefter vi sender dig en ny.

Ændringer i navn, adresse, e-mail eller betalingsoplysninger skal straks skriftligt meddeles til Shaver & Sons på info@shaverandsons.dk.Du vil modtage en kvittering for din abonnements-aftale via e-mail. Det er kun muligt at købe én prøvepakke pr. person til 49,- kr. (normalpris). Herfra koster disse 119,- kr. stk. som automatisk faktureres ved gentagende køb af prøvepakke.

Fortrydelsesret

Du kan fortryde den indgåede aftale efter forbrugeraftalelovens § 17. Fortrydelsesfristen er 14 dage og regnes fra den dag, du har modtaget din første vare. Dette gælder ikke på dit løbende abonnement.Du har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den købte vare. Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har modtaget disse oplysninger på skrift (f.eks. på papir eller via e-mail). Modtager du f.eks. varen mandag den 1. og har fået de nævnte oplysninger, har du frist til og med mandag den 15. Har du fået oplysningerne senere, f.eks. onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. Ønsker du at fortryde aftalen, skal du inden udløbet af fortrydelsesfristen underrette Shaver & Sons om, at du har fortrudt aftalen. Hvis du vil give denne underretning skriftligt, skal du gå ind på www.shaverandsons.dk under menupunktet ‘login’ inden fristens udløb. Hvis du vil sikre bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende et brev anbefalet til United Barber Shop ApS, C/O PickPack ApS, Hans Egedesvej 3-5, 5210 Odense N, og opbevare postkvitteringen. Har du allerede modtaget varen, skal du, medmindre andet er aftalt, selv betale omkostninger (porto/fragt) ved varens tilbage sendelse. Du kan kun fortryde aftalen, hvis du kan tilbagesende eller tilbagegive det modtagne til Shaver & Sons i ubrudt emballage.

Persondatapolitik

Personoplysninger behandles fortroligt og lagres hos Shaver & Sons, United Barber Shop ApS under sikre forhold i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du kan til enhver tid få indsigt i disse oplysninger ved at ringe til Kundeservice. Oplysningerne anvendes til at administrere abonnementet, bestillinger og betalinger samt til information og markedsføring via telefon, e-mail og post i det omfang, lovgivningen giver mulighed for. Det betyder bl.a., at du kan få spændende tilbud fra Shaver & Sons samarbejdspartnere. Ønsker du ikke disse informationer og tilbud, fordele og nye tiltag fra Shaver & Sons, eller ønsker du ikke disse oplysninger videregivet til vores samarbejdspartnere, kan du gå ind og afmelde dig på www.shaverandsons.dk eller kontakte os på info@shaverandsons.dk. Så vil dine oplysninger blive spærret. Shaver & Sons opdaterer løbende disse oplysninger. Sådanne opdateringer sker ved hjælp af eksterne registre.

HVAD GØR VI MED DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER (PERSONDATAPOLITIK)

For at du kan indgå aftale med os hos Shaver & Sons, har vi brug for følgende oplysninger:

• Navn
• Adresse
• Telefonnummer• E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 12 måneder efter sidste brug.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Oplysninger afgivet til Shaver & Sons videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos Shaver & Sons har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Shaver & Sons via e-
mail info@shaverandsons.dk

COOKIES

På Shaverandsons.dk anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser.

LOGSTATISTIK

Vi bruger en logstatistik på Shaver & Sons hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål at optimere www.shaverandsons.dk.

Ændring af abonnementet

Har du ændringer til dit abonnement, herunder adresseændringer, tilmelding til automatisk kortbetaling eller Betalingsservice m.m., foretages de nemmest på www.shaverandsons.dk. Vi gør opmærksom på, at det er din egen pligt at melde adresseændring ved flytning – vi får ikke automatisk besked herom. Skulle du i forbindelse med manglende adresseændring ikke modtage din forsendelse, bliver produkterne eftersendt mod ekstra portoopkrævning. Ligeledes bedes du give besked om evt. ændring af din e-mailadresse. Du kan kontakte os på mail: info@shaverandsons.dk.

Betaling af dit abonnement

Ved betaling med kreditkort vil du automatisk blive tilmeldt Automatisk Betaling. Efter betaling af introduktionstilbuddet vil abonnementet løbende automatisk blive trukket fra dit kort. Betalingen vil altid

fremgå af din kontooversigt, samt du vil modtage en email om trækningen på dit kreditkort. Modtager du et girokort med forsendelsen, vil vi bede dig benytte dette til at betale med inden forfaldsdatoen.

Opsigelse af abonnement

Du kan til enhver tid opsige dit abonnement – dog skal det ske 6 dage inden, du modtager din næste abonnementspakke. Du kan se, hvornår du modtager din næste pakke, på www.shaverandsons.dk. Manglende betaling betragtes ikke som opsigelse., Shaver & Sons/Kundeservice: www.shaverandsons.dk

Ændring, spærring eller udløb af kreditkort

Såfremt at dit kreditkort udløber, bliver spærret eller på anden måde ophører med at være gyldigt, vil du modtage en email, som beskriver fejlen samt et link til din kundeside, hvor du har muligheden for at betale din næste ordre med et nyt kreditkort. Dit abonnement vil herefter fortsætte på dit nye kreditkort.

Reklamation

Reklamation skal ske indenfor rimelig tid efter modtagelse, dog senest 14 dage efter modtagelse af forsendelsen.
Køber er forpligtet til at undersøge varen snarest muligt efter modtagelsen.

Ansvarsfraskrivelse og garanti

Shaverandsons.dk er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af, at de bestilte

varer kommer for sent frem til køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller

manglerne skyldes købers handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for

Shaverandsons.dk’s kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse,

valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

Startpakken

  • Stylish shaver in your choice of color
  • 3 ultraskarpe blade
  • Ingen binding
  • Fuld returret
Kun